Project Nacer/ Birth in Ecuador

Theatre Embassy International

Power of Puppetry Assam India. 2008 with theatre group Badungduppa. About freedom of Expression Foto: Stijn de Corte

Theatre Embassy International

Zeeuwsslavernij Moment 2005. A theatre installation in the shipswarf of Vlissingen. About the Slavery Hisory of the Netherlands. Foto: Ruud Gort

Theatre Embassy International

Desierto Peru 2010. A project about Circle Economy Foto: Jesus Caceres

Theatre Embassy International

Crossroads/ Tagato Sudan 2012. About Confluence Foto: Khalid Hamid

Theatre Embassy International

Theater Tea 2014 Keti Koti Festival Amsterdam. Teatrical ritual for 1000 people on a 20m x 20 m lunch table in the Oosterpark . Foto: Andrea Montenegro

Theatre Embassy International

Enlace - Link: About extincion with Corporation Humor y Vida. Ecuador 2011 Foto: Andrea Montenegro

1
1

☞ Theatre Embassy:

the art of development of art 

 Werkzaam op het gebied van kennisoverdracht, training en ontwikkeling van talent wereldwijd.

Capacity building , exchange, training on theatre skills around the Globe 

Congo- Bazalya Bazooba

januari 12, 2016

Amsterdam: De Swarte Bocht

Amsterdam: De Swarte Bocht

juli 8, 2015

Slavernij Labyrint

juli 8, 2015

SlavernijZeeland

Zeeuwsslavernijmoment

juli 8, 2015

Amsterdam: De Swarte Bocht

Slavernij Moment Nu

Slavernij Moment Nu

Werkwijze

Theatre Embassy is gespecialiseerd in het werken met culturele organisaties en theatergroepen uit Niet- Westerse landen sinds 15 jaar. Onze werkwijze is gevormd door deze interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen.

Theatre Embassy is specialised in collaborating with cultural organisations and theatre groups from Africa, Asia and Latin-America. Our working method had been formed through 15 years of intercultural and interdisciplinary succesfull collaborations.

Missie

Theatre Embassy ziet een wereld voor zich waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende noodzakelijke factoren zijn voor integrale ontwikkeling van mens, samenleving en beschaving. In deze ideale wereld heeft de kunstenaar een centrale rol als aanjager van verandering en duurzame ontwikkeling. Theater geeft hiervoor een open podium en integreert diverse kunstvormen ongeacht cultuur of continent en ontroert een breed publiek.

Mission

Theatre Embassy sees a world in which art and culture are self-evident, necessary factors for the integral development of people, society and civilisation. In this ideal world the artist plays a central role as the driving force behind change and sustainable development. Theatre provides the necessary medium: theatre integrates a variety of art forms, irrespective of culture or continent, and can reach a broad audience.

Visie

Theatre Embassy streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wereld waarbij wij onze aandacht richten op culturele ontwikkeling en de uitdrukkingsvormen van de mens. Theatre Embassy gelooft dat de magie, de zeggingskracht, het historisch besef en het innovatieve vermogen van theater  bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving en aan de beschaving van de wereld. Door de  universele taal van theater worden mensen verenigd in hun hoop, dromen en ideeën en krijgen zij nieuwe perspectieven aangeboden om naar de wereld te kijken. Dit draagt bij aan welzijn en levensgeluk.

Vision

Theatre Embassy’s objective is to achieve global sustainable development: we focus our attention on socio-cultural development and human forms of expression. Theatre Embassy believes that the magic, power of expression, historical awareness and innovative capacity of the theatre contribute to the development of the world’s societies and civilisations. The universal language of the theatre unites people in their hopes, dreams and ideas: it offers them new perspectives for viewing the world. This in turn contributes to their wellbeing and happiness.

Focus

Door onze unieke focus en inzet zijn we met recht een internationale culturele organisatie die werkt op het niveau van het creëren van creatieve netwerkverbindingen en artistieke projecten.

Focus

In view of our unique focus and efforts we can justifiably be referred to as an innovative cultural organisation which is active at the level of the development of creative network links and artistic projects.

Culturele ambassadeurs.

Alexander Rinnooy Kan, Senator 1e Kamer .

Jan Post, kennisambassadeur UVA & HvA Universiteit van Amsterdam,

Vice Voorzitter Pr Bernard Cultuurfonds

Leoni Jansen, Zangeres en Theaterartiest.

Karin Bloemen, Zangeres en Theatervedette.

Joop Mulder, Artistiek directeur Festival Oerol

ANBI Status

De Theatre Embassy is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI ).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Werkgebieden

Onze projecten zijn multi disciplinair en bestaan uit vele facetten waarin iemand kan groeien als persoon en vakman. Tegelijkertijd boekt de lokale organisatie vooruitgang. De samenwerkingen zijn intensief, juist door de complexiteit ontstaat er een synergie waardoor er op meerdere velden vooruitgang of verandering plaatsvind. Om deze inzichtelijk te maken hebben we ze uitelkaar gehaald. Als een theatergroep haar capaciteit wil versterken dan kan dat op het gebied van:

  1. Cultureel Management
  2. Educatief Theater
  3. Theater als Kunstvorm
  4. Rituele theatervormen
  5. Theater processies

Nieuws

Theatre Embassy is verhuisd naar de meeste bijzondere Broedplaats die de stad Amsterdam op dit moment kent: De Ceuvel ,

Videos

kijk naar onze films 

Organisatie

Theatre Embassy is een Stichting zonder winstoogmerk.