Theatre Embassy

Theatre Embassy

Theatre Embassy

With Art We Start

The art of development of art

Active in the field of exchange, training and development of talent around the globe.
Werkzaam op het gebied van kennisoverdracht, training en ontwikkeling van talent wereldwijd.

Welcome to the Theatre Embassy.

From to we have been active as a theatre organization that collaborates with theatre groups and cultural organizations in an international context.

Since 2017, we have been working on a project-basis and continue to maintain contact with partner organizations. Theatre Embassy's partner organizations are located in Africa, Asia and Latin America, and the collaborations are based on international development cooperation from a cultural perspective.

The Theatre Embassy connections still exist. Through this website, we want to create visibility for theatre groups that work in the most remote places, at least from the perspective of the Eurocentric cultural world.

This website manages the archive and the knowledge of those collaborations. You will find projects here, but also the impact that the collaborations have created in the different countries.

The physical archive can be viewed at the Plein Theater in Amsterdam and we are working on new international collaborations and projects.
See www.plein-theater.nl for this.

Tierra Espiritual was a separate trajectory of Theatre Embassy and that information can be found at www.tierra-espiritual.nl.

Welkom bij Theatre Embassy.

Sinds 2001 tot 2017 zijn we actief als theaterorganisatie die samenwerkt met theatergroepen en culturele organisaties in een internationale context.

Vanaf 2017 werkten we op projectbasis en onderhouden het contact met de partner organisaties. De partnerorganisaties van Theatre Embassy liggen in Afrika, Azië en Latijns -Amerika, en de samenwerkingen zijn gebaseerd op internationale ontwikkelingssamenwerking vanuit een cultureel perspectief.

De verbindingen die gelegd zijn door Theatre Embassy bestaan nog steeds. We willen graag zichtbaarheid creëren voor theatergroepen die werken op de meest afgelegen plekken, gedacht vanuit het Eurocentrische culturele wereldbeeld.

Deze website beheert het archief en de kennis van die samenwerkingen. Je kan hier projecten terugvinden, maar ook de impact die de samenwerkingen creëerden in de verschillende landen.

Vanuit het Plein Theater in Amsterdam is het archief te raadplegen en werken we aan nieuwe internationale samenwerkingen en projecten.
Zie hiervoor www.plein-theater.nl.

Tierra Espiritual was een apart traject van Theatre Embassy en die informatie is te vinden op www.tierra-espiritual.nl.

Zeeuws slavernij moment,

Working method

Theatre Embassy is specialised in collaborating with cultural organisations and theatre groups from Africa, Asia and Latin-America. Our working method had been formed through 15 years of intercultural and successful interdisciplinary collaborations.

Werkwijze

Theatre Embassy is gespecialiseerd in het werken met culturele organisaties en theatergroepen uit Niet- Westerse landen sinds 15 jaar. Onze werkwijze is gevormd door deze interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen.

Mission

Theatre Embassy sees a world in which art and culture are self-evident, necessary factors for the integral development of people, society and civilisation. In this ideal world, the artist plays a central role as the driving force behind change and sustainable development.Read more

Theatre provides the necessary medium: theatre integrates a variety of art forms, irrespective of culture or continent, and can reach a broad audience.

Missie

Theatre Embassy ziet een wereld voor zich waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende noodzakelijke factoren zijn voor integrale ontwikkeling van mens, samenleving en beschaving. Lees meer

In deze ideale wereld heeft de kunstenaar een centrale rol als aanjager van verandering en duurzame ontwikkeling. Theater geeft hiervoor een open podium en integreert diverse kunstvormen ongeacht cultuur of continent en ontroert een breed publiek.

Vision

Theatre Embassy's objective is to achieve global sustainable development: we focus our attention on socio-cultural development and human forms of expression. Read more

Theatre Embassy believes that the magic, power of expression, historical awareness and innovative capacity of the theatre contribute to the development of the world's societies and civilisations. The universal language of theatre unites people in their hopes, dreams and ideas: it offers them new perspectives for viewing the world. This in turn contributes to their well-being and happiness

Visie

Theatre Embassy streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wereld waarbij wij onze aandacht richten op culturele ontwikkeling en de uitdrukkingsvormen van de mens.Lees meer

Theatre Embassy gelooft dat de magie, de zeggingskracht, het historisch besef en het innovatieve vermogen van theater bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving en aan de beschaving van de wereld. Door de universele taal van theater worden mensen verenigd in hun hoop, dromen en ideeën en krijgen zij nieuwe perspectieven aangeboden om naar de wereld te kijken. Dit draagt bij aan welzijn en levensgeluk.

Focus

In view of our unique focus and efforts, we can justifiably be referred to as an innovative cultural organisation which is active at the level of the development of creative network links and artistic projects.

Focus

Door onze unieke focus en inzet zijn we met recht een internationale culturele organisatie die werkt op het niveau van het creëren van creatieve netwerkverbindingen en artistieke projecten.

, the song in your head,

ANBI Status

De Theatre Embassy is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Onze projecten zijn multidisciplinair en bestaan uit vele facetten waarin iemand kan groeien als persoon en als vakman. Tegelijkertijd boekt de lokale organisatie vooruitgang. De samenwerkingen zijn intensief, juist door de complexiteit ontstaat er een synergie waardoor er op meerdere velden vooruitgang of verandering plaatsvindt. Om deze inzichtelijk te maken hebben wij ze uit elkaar gehaald.

Als een theatergroep haar capaciteit wil versterken, dan kan dat op het gebied van:

1. Cultureel Management

2. Educatief Theater

3. Theater als kunstvorm

4. Rituele theatervormen

5. Theater processies

In deze PDF vindt je meer uitleg hierover

Videos

kijk naar onze films.

Slavernij Labyrint,