Theatre Embassy

Documentaries

In de periode 1999 tot aan 2017 werden er van de Theatre Embassy projecten allerlei vormen van videoregistraties gemaakt. Vaak waren die eerder bedoeld voor de regio's en de landen waar we in werkten of als naslagwerk van het project voor de financiers.
Omdat de projecten vaak op afgelegen plekken op aarde plaatsvonden was het belangrijk om ook beeldmateriaal te hebben voor Nederland waar ons kantoor gehuisvest was. Of voor de versterking van de theaterorganisatie hun zichtbaarheid.
De films geven vaak een beeld van het samenwerkproces, de context waarin het theaterproject werd gerealiseerd en de theaterorganisatie en theatermakers waar we op dat moment mee samenwerkten.
Vele theatermakers waren tot dan toe nog niet bekend en werden zichtbaar door de videofilms en fotoreportages. Hierdoor ontstonden er door de jaren heen ook langzaam kruisverbanden en nieuwe initiatieven.

In the period between 1999 and 2017, the Theatre Embassy projects turned into various forms of video recordings. Often these were previously intended for the regions and countries in which we worked or as a reference of the project for the funds. Because the projects often took place in remote places on earth, it was important to also have images for the where our office was located and to enhance the visibility of the theatre organization.
The films often provide a picture of the collaborative process, the context in which the theatre project was realized and the theatre organization and theatre-makers we were working with at that time.
Many theatre-makers were not yet known and became visible through films and photo reports. As a result, cross-connections and new initiatives slowly emerged over the years.

De volgende films zijn online te vinden:

The following films can be found online:


12 jaar Theatre Embassy 2001-

Read more

In deze periode ontstaat het platform van theatergroepen dat betrokken raakt bij uitwisselingen en trainingsprojecten. Theatre Embassy is werkzaam geweest in Argentinië, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Cambodja, DR Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Gazastrook, Honduras, India, Indonesië, Israël, , Mozambique, Namibië, Nicaragua, Pakistan, -Palestina, , Peru, , Suriname, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
De theatergroepen die trainingstrajecten maakten waren o.a.: Teatro Trono in Bolivia, Teatro Ronda de Barro in Nicaragua, Arte Accion in Honduras, Corporacion Humor y Vida in Ecuador, Teatro Decierto Picante in Peru, Yatiyañia in Bolivia, Amritha in Cambodia, K-Mu in Congo, Freedom Extravaganza in Zuid Afrika, National Theatre in Namibië, Tambo Tambolani Tambo in Mozambique, Lokrahs in Pakistan, Badungduppa in -India, Losauk in Bangladesh, Kelola in Indonesië.

This is an overview of photos of twelve years of theatre projects all over de world.
During this period, the platform of theatre groups is involved in exchanges and training projects. Theatre Embassy has worked in Argentina, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Cambodia, DR Congo, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Gaza Strip, Honduras, India, Indonesia, Israel, Kenya, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Gaza Palestine, Panama, Peru, Sudan, Suriname, Zimbabwe,​ and .
The theatre groups that produced training programs included: Teatro Trono in Bolivia, Teatro Ronda de Barro in Nicaragua, Arte Accion in Honduras, Corporacion Humor y Vida in Ecuador, Teatro Decierto Picante in Peru, Yatiyañia in Bolivia, Amritha in Cambodia, K-Mu in Congo, Freedom Extravaganza in South Africa, National Theater in Namibia, Tambo Tambolani Tambo in Mozambique, Lokrahs in Pakistan, Badungduppa in Assam-India, Losauk in Bangladesh, Kelola in Indonesia.


Promotion clip Theatre Embassy

Read more

Theatre Embassy ziet een wereld voor zich waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende noodzakelijke factoren zijn voor integrale ontwikkeling van mens, samenleving en beschaving. In deze ideale wereld heeft de kunstenaar een centrale rol als aanjager van verandering en duurzame ontwikkeling. Theater geeft hiervoor een open podium en integreert diverse kunstvormen ongeacht cultuur of continent en ontroert een breed publiek.

Theatre Embassy sees a world in which art and culture are self-evident, necessary factors for the integral development of people, society and civilization. In this ideal world, the artist plays a central role as the driving force behind change and sustainable development. Theatre provides the necessary medium: theatre integrates a variety of art forms, irrespective of culture or continent, and can reach a broad audience.


Theatre project Carrecletanahualt 1999

Een documentaire over de artistieke ontmoeting tussen Nicaraguaanse en Nederlandse kunstenaars in Nicaragua, bij het maken van een milleniumspektakel, als aankondiging van een nieuwe eeuw.

Read more


In 1999 kwam een ​​groep kunstenaars uit Nederland en Nicaragua samen om een ​​road theaterstuk te maken over de kans van het millennium en ging op tournee naar 9 steden van Nicaragua. Carrecletanahualt laat zien hoe het project tot stand kwam en later werd gespeeld voor een publiek dat nauwelijks toegang heeft tot kunst, theater of nieuws.

A documentary about the artistic encounter between Nicaraguan and Dutch artists in Nicaragua, during the making of a millennium spectacle, as an announcement of a new century.
In 1999 a group of artists from the Netherlands and Nicaragua gathered together to make a road theatre play about the turn of the millennium and went on tour to 9 cities of Nicaragua. Carrecletanahualt shows how the project was realized and later played in front of an audience that hardly has access to art, theatre or news.

Regie / direction: Sanne Sprenger
Productie/ production: Ronal Porras
Camera: Rafael Ruiz
Geluid/ Sound: Luis Fuentes
Armando Moreite
Off-line montage/ Offline edit: Anke Genesen
Online montage/ Online edit: NOB Postproduction
Moviemiento de Teatro Popular sin Fronteras de Nicaragua
Het Monsterverbond
Stiching Theaterwerkplaats ‘t Fortuin
Hogeschool van de Kunsten Utrecht
Gemeente Utrecht
NCDO


Nieuwsuitzending Slavernij Moment Nu

NOS journaal item:


Nieuwsuitzending Zeeuws Slavernij Moment 2005
Omroep Zeeland

Read more

Zeeuws Slavernij Moment was een locatie theaterproductie in de Timmerfabriek in Vlissingen uitgevoerd in 2005. ZSM handelt over de geschiedenis van Nederland met de Slavernijhandel en geeft een moderne interpretatie van dit gegeven. In ZSM speelden: Caroline van Leerdam, Sergio IJssel, Naomi Antonius. regie Berith Danse Productie Sabine de Tonnac. Art of development BV isw Zeeuws archief.


Conferentie van de Watergoden 2003

Read more

Filmregisseur: Anna Spohr
All about us filmfactory Amsterdam

In 2003, het internationale jaar van Water, ging Theatre Embassy naar Bolivia waar we samen met Teatro Trono drie maanden werkten aan het theaterproject. Conferentie van de Watergoden is geïnspireerd op de Pre-Colombiaanse culturen en de situatie in Bolivia met het water. Het stuk werd uitgebreid gepresenteerd over het hele grondgebied van Bolivia en later ook in Nederland op het Oerolfestival. De beelden van de documentaire zijn gebaseerd op het proces van de constructie van het stuk, de reis door Bolivia en interviews die we hebben gehouden met de leider van de wateroorlog in Cochabamba Oscar Oliviera.

Regie: Berith Danse | Objecten: Guido Bevers | Kostuums: Thera Hillenaar
Theatermakers : Gloria Cantillo, Raquel Romero, Ana Salazar, Gustavo Alanoca, Diego Arellano, Yuri Callisaya, Claudio Urey, Luis Vasquez, Nacho Pereyra, Caleb Arce, Carmen Cardena, Marcello Motano.
Productieteam: Andrea Montenegro, Miguel Barrios, Elvis Antezana, Marco Bazan, Doris Mamani,

La Asamblea de los Dioses del agua 2003

In 2003 the international year of Water, Theatre Embassy went to Bolivia where together with Teatro Trono we worked for three months on the Conference of the Watergods theatre project. The creation of the Gods is inspired by the Pre-Colombian cultures and the water situation in Bolivia. The play was presented throughout the whole territory of Bolivia and later also in the Netherlands. The images of the documentary are based on the process of the construction of the play, the journet through Bolivia, and interviews we held with the leader of the water war in Cochabamba, Oscar Oliviera.

Director: Berith Danse, Object: Guido Bevers, Costumes: Thera Hillenaar
Artista: Gloria Cantillo, Raquel Romero, Ana Salazar, Gustavo Alanoca, Diego Arellano, Yuri Callisaya, Claudio Urey, Luis Vasquez, Nacho Pereyra, Caleb Arce, Carmen Cardena, Marcello Motano.
Production team: Andrea Montenegro, Miguel Barrios, Elvis Antezana, Marco Bazan, Doris Mamani,


Huellas- Traces 2005
Regie Andrea Montenegro

Read more

Huellas is a theatre project that was made in 2005 in Tegucigalpa, Honduras. It is about the different aspects of violence in Central American society. And specifically, about the gangs and young people attracted to it because of poverty and illiteracy. Huellas/Traces travelled throughout the whole Central American region, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba and also to the Netherlands club 11. It was played with actors and later with youngsters who wanted to be artists. Huellas was seen by more than 30.000 people.

Arte Accion nowadays Walabis, works with youngster to give an alternative for the gang groups. They call it cultural gangs


Slavernij Document Nu 2006

In de zomer van 2002 speelde op de NDSM-werf in Amsterdam Noord het theaterspektakel: Het Slavernij Moment Nu. In de zomer van 2005 werd de versie Zeeuws Slavernij Moment uitgevoerd in Vlissingen.
Berith Danse regisseerde het stuk. Slavernij Document NU, gaat over de producties en de noodzaak van het theaterstuk.
In de documentaire komen makers, acteurs, onderzoekers, etc. aan het woord.

Regie: Guilly Koster, Camera: Django de Groot, Peter van der Linden Productie: Jeltje van Nuland.


MARTE 2007

Marte is een kort theaterproject met dans in El Salvador samen met theatergroep Tiempos Nuevo Teatro. Marte werd uitgevoerd door Theatre Ambassador Relinde Moors in 2007. Het is een theatrale manier om een museum te bezoeken. Jongeren brengen de kunstwerken tot leven.


Caracol de Colores 2006
Director of film: Jorit in ‘t Veld
Timach cultural organization in Guatamala

Read more

In de streek van de stad Quetzaltenango zijn amateur-groepen actief die heel graag training en scholing ontvangen. Omdat de hoofdstad echter te ver weg is, bestaan daarvoor nauwelijks mogelijkheden. Het is voor partnerorganisatie Timach niet eenvoudig gebleken om ervaren regisseurs met voldoende artistieke kwaliteit te vinden die in Quetzaltenango amateurs willen scholen en begeleiden bij het maken van een voorstelling rond Maya-poëzie. Onder leiding van Gigi Suarez is hiertoe uiteindelijk een begin gemaakt. De activiteiten van Gigi bestonden uit het voorbereiden en organiseren van twintig theatervoorstellingen in Guatemala op basis van de gedichten van Maya schrijver Humberto Ak'abal.

In the area of ​​the city, Quetzaltenango active amateur groups would love to receive training and education. However, because the capital is too far away, few options exist. It is not easy for partner organization Timach to find experienced directors with sufficient artistic quality in Quetzaltenango amateurs who want to train and guide them in creating a performance around Mayan poetry. Ultimately, a start was made under the leadership of Gigi Suarez. Gigi's activities included preparing and organizing twenty theatre performances in Guatemala based on the poems of Maya writer Humberto Ak'abal.


Tierra Espiritual project 2007- 2010
Director of film: Andrea Montenegro

Tierra Espiritual I:

Tierra Espiritual II:

Tierra Espiritual III:

Read more

Tierra Espiritual werd ontwikkeld in 2007 door Stichting Theatre Embassy en Asociación Yatiyaña . Het project duurde vier jaar en had als belangrijkste doelstelling om bestaande rituelen van een Aymara gemeenschap te versterken en weer in beweging te brengen. Via deze ingang wilden we de gemeenschap versterken en economische ontwikkeling aanzwengelen.
Tierra Espiritual of Spiritual World is een concept van werken, waarbij hedendaagse theatermakers bijdragen aan het versterken van deze inheemse kunstenaars en hun expressie vormen. Het uitgangspunt is, dat er geen hoge of lage cultuur bestaat maar een enorme diversiteit aan culturele expressie vormen. Deze kunnen elkaar beïnvloeden of zich scherper tegen elkaar afsteken: Ze zijn complementair aan elkaar. De werkwijze van Tierra Espiritual is ontwikkeld in een vierjarig project in Bolivia. Daar werd gezocht naar de juiste balans tussen uitwisseling, opbouw en kennisoverdracht. In die periode werden verschillende publicaties gemaakt en lezingen gegeven o.a. voor de Unesco in Nederland.

Tierra Espiritual was developed in 2007 by the Theatre Embassy Foundation and Asociación Yatiyaña. The project lasted four years and its main objective was to strengthen and revive existing rituals of an Aymara community. Through this entrance, we wanted to strengthen the community and stimulate economic development.
Tierra Espiritual of Spiritual World is a concept of works, in which contemporary theatre makers contribute to strengthening these indigenous artists, and to express their expression. The starting point is that there is no high or low culture, but an enormous diversity of cultural expression. These can influence or contrast more sharply with each other: They are complementary to each other. Tierra Espiritual's method was developed in a four-year project in Bolivia. There, the right balance was sought between exchange, structure and knowledge transfer. In that period, various publications were made and lectures were given, among others, for Unesco in the Netherlands.

Tierra Espirtual English subtitles:


Commercial video Desierto Project

Read more

Deze commercial werd gemaakt en gebruikt voor het Desert project in Peru 2010. Hier traden bekende en onbekende burgers op uit Tacna. Desierto was een locatie theaterproject, gerealiseerd in drie maanden tijd op de grens met Chili in het uiterste zuiden van Peru.

This is the commercial made and used for the Desert project in Peru 2010. In it citizens from Tacna famous and small. Desierto was a site-specific theatre project, realized in 3 months' time on the border with Chili in the very south of Peru.


Titi Koma Theater project 2008

Read more

Het theater project ‘Titik Koma' richt zich op de commerciële sekswerkers en hun rol binnen de verspreiding van het HIV/aids virus. Het medium theater wordt hiervoor gebruikt als ontwikkelingsinstrument (theatre for development).

Het project is een initiatief van Theatre Embassy en projectleider Egbert Wits (Ned.), maar het theaterstuk is geheel bedacht, uitgevoerd en geregisseerd door Teater Qi uit Tegal. Zij weten tenslotte het beste hoe ze dit onderwerp naar buiten kunnen brengen in hun cultuur.
Een van de afspraken die wij als wereld gezamenlijk hebben gemaakt (Milleniumdoelstellingen) luidt: Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes. I.s.m. Cordaid en de Theater Embassy A`dam is daarom een theaterproject opgezet in Indonesië. Het project geeft voorlichting aangaande HIV/Aids en de discriminatie van mensen met HIV/Aids. De ziekte wordt in Indonesië erg snel verspreidt door prostitutie en drugsgebruik.

Theatre Play Galem Gi Lu 2010

Read more

Is het eerste toneelstuk gemaakt in Bhutan door regisseur Caroline van Leerdam en Tsering Gheltsen met Theatre Embassy. Galem Gi Lu is gebaseerd op een geschiedenis die veel overeenkomsten heeft met het verhaal van Romeo en Juliette van Shakespeare. Galem Gi Lu maakt deel uit van een grotere samenwerking met de New Theatre Group in Bhutan om een ​​theatertraditie te beginnen in dit bijzondere land. Begin 2010 ging het project van start. De eerste voorstelling werd begin 2010 in Bhutan vertoond en is een eigentijdse versie van Shakespeare's toneelklassieker ‘Romeo and Juliet', Galem gi Lu. De voorstelling reisde in maart 2010 ook niet naar India om te spelen op theaterfestivals in Calcutta en New Delhi.

This is the first play made in Bhutan by director Caroline van Leerdam and Tsering Gheltsen with Theatre Embassy. Galem Gi Lu is based on a history that has many similarities to the story of Shakespeare's Romeo and Juliette. Galem Gi Lu is part of a larger collaboration with the New Theatre Group in Bhutan to start a theatre tradition in this special country. The project started in early 2010. The first performance was shown in Bhutan in early 2010 and is a contemporary version of Shakespeare's drama classic ‘Romeo and Juliet', Galem Gi Lu. The performance also did not travel to India in March 2010 to play at theatre festivals in Calcutta and New Delhi.


Enlace/Link 2011
Filmdirector: Andrea Montenegro

Read more

Theatre Embassy en Corporacion Humor y Vida hebben samengewerkt om het ENLACE-project te realiseren.
Een multidisciplinair en multicultureel team met artiesten uit Ecuador, Colombia, Nederland, Honduras en Peru. Het team werkte samen onder het thema Extinction, waarbij ze theater, beeldende kunst, ontwerp, nieuwe media en audiovisuals gebruikten als een middel om onderwerpen die interessant zijn voor de bevolking en op een innovatieve manier aan de kaak te stellen.
De werkmethodologie vertrekt van een collectief bouwproces, waarbij alle ideeën geldig zijn om de ENLACE-theatervoorstelling uit te voeren die werd gepresenteerd in volledig vrije openbare ruimtes die een masu-publiek bereikten.
“Enlace” is een theaterproject over uitsterven, uitgevoerd in Ecuador. Het werkproces is ontwikkeld tijdens een rondreis door verschillende dorpen in de grens met Colombia en is gecombineerd met het project “Revuelta a la mitad del mundo”. Dit is een samenwerking tussen Theatre Embassy (Holland) en Humor y Vida (Ecuador), met uitgenodigde artiesten van Walabis Arte (Honduras).

Theatre Embassy and Corporacion Humor y Vida joined forces in a co-production to make the ENLACE project a reality.
Which summoned a multidisciplinary and multicultural team with artists from Ecuador, Colombia, the Netherlands, Honduras and Peru. The team worked together under the theme of Extinction, where using theatre, plastic arts, construction, new media and audiovisuals as a tool they denounce topics of interest to populations and in an innovative way. The work methodology starts from a collective construction process, where all the ideas are valid in order to carry out the ENLACE theatrical show which was presented in totally free open public spaces reaching masu audiences.
“Enlace” is a theatre project about extinction, carried out in Ecuador. The working process was developed during a tour in different villages on the border with Colombia, and it was combined with the project “Revuelta a la mitad del mundo”. This was a cooperation between Theatre Embassy (Holland) and Humor y Vida (Ecuador), with invited artists from Walabis Arte (Honduras).


Global Theatre Connection 2012

Filmdirector Andrea Montenegro and Berith Danse
39 minutes

Read more

De film Global Theatre Connection toont drie trainingsprojecten in Bhutan, Ecuador en Soedan en laat zien hoe we deze theater projecten op locatie realiseerden in hun context en voor een nieuw publiek. De drie projecten maakten deel uit van het Global Theatre Connection programm 2010-2011.
Theatre Embassy werd in 2001 opgericht in Amsterdam, Nederland. In de 12 jaar die volgden werkte de organisatie aan de capaciteitsopbouw van theaterartiesten en theatergroepen in 27 verschillende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ze trainden meer dan 2700 lokale artiesten en bereikten meer dan 1 miljoen toeschouwers. In deze jaren werden ongeveer 300 theaterambassadeurs naar het buitenland gestuurd om te trainen en theaterprojecten te ontwikkelen. Uit hun ervaringen in het veld is een methodologie gekristalliseerd waarin de juiste voorwaarden voor een multidisciplinair en intercultureel theaterproject in de setting van een ontwikkelingsland te vinden zijn.

The film Global Theatre Connection shows three training projects in Bhutan, Ecuador and Sudan and how these projects realized outdoor theatre plays for new audiences. The three projects were part of the Global Theatre Connection program 2010-2011.
Theatre Embassy was founded in Amsterdam, the Netherlands in 2001. In the 12 years that followed, the organization worked on the capacity building of theatre artists and theatre groups in 27 different countries in Africa, Asia and Latin America. They trained over 2700 local artists and reached more than 1 million spectators. In these years around 300 Theatre Ambassadors were sent abroad to train, and develop theatre projects. From their experiences in the field, a methodology was crystallized in which the right conditions for a multidisciplinary and intercultural theatre project in the setting of a developing country are to be found.


Theater Tea i.s.w. met het Keti Koti festival 2013

Watch on youtube

Read more

Een rituele tafel voor 1000 mensen opvolgend na het Nationaal Herdenkingsmoment Afschaffing Slavernij met theatrale en expositie elementen. Interactief. In samenwerking met het NINSEE en Keti Koti.

A ritual table for 1000 people following the National Memorial Moment Abolition of Slavery with theatrical and exhibition elements. Interactive. In collaboration with the NINSEE and Keti Koti.


Amsterdam; De Swarte Bocht 2014
Regie Andrea Montenegro

Read more

Een theatrale route van de Brouwersgracht via de Herengracht en de Singel weer terug. Met performances in het hoofdgebouw van Amnesty (voorheen eigendom van belangrijke handelsfamilie)
Van 21 tot en met 27 oktober werd in de Amsterdamse binnenstad het theater/ kunstproject Amsterdam De Swarte Bocht uigevoerd. Het project is bij jullie ingediend onder tijdelijke titel van Slavernij Route Amsterdam.
Het theater/kunstproject werd uitgevoerd in samenwerking met Amnesty International Amsterdam en ForyouandyourCostumers. De twee genoemde organisaties maakte het mogelijk om twee locaties tot onze beschikking te hebben waar delen van de theatrale route zich afspeelden.

A theatrical route from Brouwersgracht via Herengracht and Singel back. With performances in the main building of Amnesty (formerly owned by an important trading family)
From 21 to 27 October, the Amsterdam De Swarte Bocht theatre/art project was performed in the city centre of Amsterdam. The project has been submitted to you under the temporary title of Slavery Route Amsterdam.
The theater/art project was carried out in collaboration with Amnesty International Amsterdam and ForyouandyourCostumers. The two organizations mentioned made it possible to have two locations at our disposal where parts of the theatrical route took place

Concept & regie: Berith Danse
Tekst: Caroline van Leerdam & Berith Danse
Decor: Bartel Meyburg
Kostuum: Thera Hillenaar
Licht en aankleding: Location Light, Eric van Raalte
Productie/PR: Sabine de Tonnac
Spel: Guilly Koster, Caroline van Leerdam, Naomi Anthonius, Frans de Wit, Martin Vernooij.
Naks Nederland: Maritha Kitaman, Norine Baarn, Carmen Malonie, Ilse Banket, Judit Sinester, Urmia Gulpen, Eric Gulpen.


Nacer [Birth] 2015
Editing: Andrea Montenegro

Read more

Nacer gaat over de afstand tussen stedelijke vrouwen en vrouwen van het platteland met betrekking tot het krijgen van kinderen via de keizersnede of thuisbevalling. Vanwege het koloniale verleden is de thuisbevalling met indiaanse mystiek en dus ook afwijzing omringd. En de keizersnede is een groot verdienmodel voor de ziekenhuizen. Ecuador kent het hoogste aantal keizersnede op het Amerikaanse continent. De Otavalo mensen claimen hun recht op natuurlijk bevallen door toegang te kringen in de ziekenhuizen. We vertellen dit verhaal aan de hand van persoonlijke getuigenissen en het inzetten van poppenspel, video en dans om of  de exotisering of  uitsluiting  van de ‘Indiaan' in de dagelijkse beeldvorming te trotseren. 
Trailer en videoregistratie van een theaterproject met Corporacion Humor y Vida uit Ecuador over de kennis en kunde van inheemse vroedvrouwen uit het Otavalo gebied.

Birth is about the distance between urban women and rural women with regard to having children by caesarean section or home delivery. Since the colonial past, the homebirth with Indian mysticism and thus also rejection has been determined. And the caesarean section is a great revenue model for hospitals. Ecuador has the highest number of Caesarean sections on the American continent. The Otavalo people claim their right to give birth naturally by entering circles in hospitals. We tell this story through personal testimonials and the use of puppetry, video and dance to defy the exoticization of exclusion of the ‘Indian' in everyday imaging.
Trailer and video recording of a theatre project with Corporacion Humor y Vida from Ecuador about the knowledge and skills of native midwives from the Otavalo area.

Interview with Berith Danse on her Ellen Stewart Award nomination, 2015

Read more

In 2015, Berith Danse was nominated for the Ellen Stewart Award for her theatre projects in developing countries in Latin America, Africa and Asia. The award is an international theatre prize for cultural and social change and is presented to a group or creator that makes ‘world theatre' and thereby aims to achieve social progress, especially by bridging diverse cultures and traditions.


The Amazing & Incredible Long Voyage of the Hasten Slowly 2017

Watch on facebook

Read more

Azart presenteert haar afscheidsshow in Amsterdam, net voordat ze vertrok op een eeuwige wereldtournee. Het is een locatie-theatervoorstelling, met het prachtige schip als groots podium en het centrum van de stad als achtergrond. Het theater roept metafysische vragen op zoals: Waar zijn we? Waar gaan we heen? Wat zoeken we? Deze voorstelling gaat over een zoektocht naar immateriële rijkdommen en de nieuwsgierigheid om zich over te geven aan het onbekende. In een aantal visuele scènes zien we de strijd van de groep versus het individu.

Azart presents her farewell show in Amsterdam, just before setting sail on an everlasting world tour. It is a location theatre performance, with the magnificent ship as grand stage and the centre of town as background. The theatre raises metaphysical questions like: Where are we? Where are we going to? What are we looking for? This performance is about a search for immaterial riches and the curiosity to surrender oneself to the unknown. In a number of visual scenes, we see the struggle of the group versus the individual.

Direction: Berith Danse
Actors: Adrián Ormeño, August Dirks, Axe Zaal, Eliakim Suriam, Freddy Gruizinga, Frédéric Vellen, Guilly Koster, Jakob Nieuwenhuijsen, Julie Rebout, Merante van Amersfoort, Nerea Moratalla
Music: Arthur Rendu, Amaia Irazabal
Soundscape: Krien Jozeph
Video: Bastiaan Lipsicus
Movement advise: Violeta Gago
Foto: Marja de Vries
Video documentatie: Ángel Hernández i.s.m Theatre Embassy

Azart Ship of Fools Theaterproject over de driehoekshandel en hedendaagse economie en racisme