Theatre Embassy

Transatlantische Slavernij

Berith Danse, artistiek leidster, verdiept zich al sinds in de geschiedenis van De Trans-Atlantische Slavernij. Orale overdrachten en andere niet-geschreven bronnen uit de hedendaagse maatschappij heeft zij teruggeleid naar een collectieve herinnering. Uit dit gedegen onderzoek is een Theatre Embassy concept ontstaan waarin het publiek interactief betrokken wordt bij de (her)beleving van dit verleden en zich meer bewust wordt van het heden.

Dit concept noemen we een Theater Tentoonstelling: Op basis van muziek, dans, spel, beeld, taal, eten, kostuums, liederen, rituelen, instrumenten, schilderijen ontstaan er levendige installaties waarmee verbanden worden gelegd tussen het heden, de drie verschillende continenten en de gedeelde geschiedenis.

De theater tentoonstellingen worden ontwikkeld en uitgevoerd door een vaste kern van makers. De ervaring van de vorige projecten transformeren we door in nieuwe vormen. De vorm en de grootte kan verschillend zijn maar de basis is altijd een caleidoscoop aan informatie die op een theatrale manier vormgegeven wordt. De bronnen zijn betrokken uit overgeleverde materialen.

Het concept is dynamisch: de ervaring, feedback en een steeds rijkere bron van informatie die verkregen is uit voorgaande theater tentoonstellingen wordt getransformeerd naar nieuwe vormen. Zo ontstaat er steeds weer een nieuwe caleidoscoop aan informatie die op theatrale wijze aan het publiek voorbij gaat.

Wij zijn :

Berith Danse : concept en regie
Caroline van Leerdam: tekst, spel, regie
Guilly Koster: audio visueel en productie
Sabine de Tonnac: productieleiding en vertaling
Bartel Meyburg: decor en concept ontwerp
Thera Hillenaar: Kostuum en object ontwerp
Martiha Kitaman: NAKS Nederland, zang

Verder werken er altijd veel freelancers mee uit de drie betrokken continenten.

Onze adviseurs :

Dienke Hondius: Historica Sociologe Onderzoeker en docent bij de VU Amsterdam.
Thea Doelwijt: schijfster en theaterregisseur.
Leo Balai: Onderzoeker en schrijver.
Aspha Bijnaar: Onderzoeker en freelancer.
Martha Luz Machado: Curator en consultant esthetiek en kunstgeschiedenis.
Roelof Koops: oud directeur Zeeuws archief & bestuur NINSEE.
Carl Haarnack: Curator van Buku Bibliotheca Surinamica.
Okke ten Hove: Historicus.
Daan Bronckhorst: sinoloog en vertaler voor Amnesty International.
NINSEE: Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis.

Zeeuwsarchief: herbergt het archief van de MCC.