Deze principes zijn onze bakens tijdens de werkprocessen en projecten. Bij grotere projecten stemmen we ze af in samenwerkingsovereenkomsten zodat we tijdens de creatieve reis, op de moeilijke momenten kunnen evalueren vanuit deze bakens.

These principles are our beacons during the working proces in theatre projects. With bigger projects we agree upon a collaboration contract where we evaluate regularly during our creative travel with obviously difficult moments. 

  1. Gelijkheid                   –                         Equality

  2.  Uitwisseling              –                        Exchange

  3.  Partnerschap            –                       Partnership

  4.  Vakmanschap          –                        Skills

  5.  Ontwikkeling           –                        Development

  6.  Netwerk                     –                        Network

  7.                       Theatre Ambassador