Projecten van Theatre Embassy gaan vaak over vaak grote maatschappelijke thema’s, onderdrukte culturen of processen van verandering.
In de afgelopen 10 jaar hebben we ons gespecialiseerd in een aantal trajecten. Aan deze trajecten zijn diepgaande onderzoeken voorafgegaan. Door onze kennis en ervaring zijn we in staat in elke vorm en op elke locatie onze topics vorm te geven in theaterstukken of theatrale installaties. Deze zijn laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek waar ook ter wereld.
In de afgelopen 15 jaar heeft Theatre Embassy op verschillende plekken in de wereld theaterprojecten gemaakt en uitgevoerd voor groot publiek. De doelstelling van deze projecten was een bepaald belangrijk thema of gedragsverandering te transformeren naar theatrale vormen die toegankelijk en zichtbaar waren voor een groot publiek.
Hierin werden lokale artiesten intensief getraind in het vergroten van vaardigheden. Uitgezonden artiesten kregen internationale werkervaring. Het resultaat was een wederkerige ontwikkeling in de formule 1+1= 3
Door projecten te ontwikkelen met een lokaal theater team in combinatie met innovatieve technieken van Nederlandse theatermakers bleef de betekenis dicht bij de lokale bevolking en bereikten zij een optimaal resultaat.
Om onze werkwijze beter in kaart te brengen hebben we een model ontwikkeld die verder uitgewerkt is in de publicatie Desierto.