Theatre Embassy

Principes

Deze principes zijn onze bakens tijdens de werkprocessen en projecten. Bij grotere projecten stemmen we ze af in samenwerkingsovereenkomsten zodat we tijdens de creatieve reis, op de moeilijke momenten kunnen evalueren vanuit deze bakens.

These principles are our beacons during the working proces in theatre projects. With bigger projects we agree upon a collaboration contract where we evaluate regularly during our creative travel with obviously difficult moments.

Gelijkheid -Equality

Bij culturele samenwerking is het punt van vertrek gelijkheid. Alle uitdrukkingsvormen op ons vakgebied theater zijn van gelijke waarde en daarom dienen ze ook gelijkwaardig ingezet te worden. Alleen bij een benoemde gelijkwaardigheid bij aanvang van een samenwerking kan er sprake zijn van een gezonde synergie en is de uitkomst gebaseerd op de optelsom der participerende delen en niet door de dominante cultuur of theatervorm.

Uitwisseling -Exchange

Is het belangrijkste basisprincipe voor de werkwijze van Theatre Embassy. We geloven dat de behoefte aan uitwisseling waardoor je ge├»nspireerd raakt door elkaar de mooiste motivatie van samenwerking is.  Als je met elkaar uitwisselt ontstaat er een proces van spiegeling waarbij overeenkomsten en verschillen zich scherper gaan aftekenen. Hierdoor kun je opnieuw naar je eigen vakkennis kunt kijken en tegelijkertijd kun je je onbekende vakkennis eigen maken.

Partnerschap -Partnership

Theatre Embassy wil graag dat er een doorgaand commitment ontstaat. Daarom werken we langdurig met elkaar samen. Op die manier kunnen we leerdoelen formuleren en stapsgewijs input geven aan de behoefte van creativiteit en ontwikkeling van een theatergroep en haar individuen. Om aan deze commitment te voldoen spreken we af gedurende 3 tot 5 jaar creatieve partners van elkaar te zijn.

Vakmanschap -Skills

Door de inzet van professionele theatermakers en cultureel managers van buitenaf en door de procesmatige wijze van werken bouwen we aan het cultureel kapitaal van de kunstenaars uit de lokale theatergroep en hun organisatiestructuren. Het samenwerken in een project heeft als wederkerig effect dat ook de buitenlandse experts groeien in hun vakmanschap dat weer meegenomen wordt naar hun land van herkomst en cultuursector.

Ontwikkeling -Development

Door de intensieve samenwerking werken we aan de ontwikkeling van de cultuursector wereldwijd en specifiek in de regio van de partnerorganisatie. Develop betekent eigenlijk dat je iets onthult. Feitelijk het open maken en tot de kern brengen van iets. Met de input aan cultuur vinden we dat we bijdrage aan de ontwikkeling van de mens en de onthulling van de kern van mens zijn.

Netwerk -Network

Wanneer je samenwerkt in het verband van de theaterorganisaties die verbonden zijn aan de Theatre Embassy vorm je een netwerk. Theatre Embassy brengt je tegelijkertijd in contact met een breder netwerk van festivals, fondsen, congressen, liefhebbers en andere activiteiten.

Dit alles kan niet worden bewerkstelligd zonder onze TOOL:

Theatre Ambassador

Een theatermaker of manager die zich professioneel heel goed kan verplaatsen naar een andere culturele  context.  Deze specialist is in staat om als een multi-tasker op te treden en tegelijkertijd de rollen op zich te nemen van maker, regisseur, manager, vriend, verbinder en vertaler, soms zelf als speler. De Theatre Ambassador heeft een sterk vermogen zich te assimileren met de nieuwe omgeving zonder zichzelf kwijt te raken. Tegelijkertijd is deze persoon in staat om te werken in omstandigheden die zwaar zijn en weet deze persoon daar het beste uit te halen. De Theatre Ambassador is op zijn best als hij juist de ontbering en de schaarste van middelen gecombineerd met de aanwezigheid van grote culturele rijkdom en deze weet te transformeren van het theatersamenwerking proces tot een topproduct.

De Theatre Ambassador is een echte Ambassadeur: Hij is een doorgeefluik van informatie en representeert tegelijkertijd ons theatervak. Diplomatie in interculturele samenwerking is daarbij een vereiste.

In deze PDF vind je de toelichting op de Principes