Theatre Embassy

Organisatie

Projecten van Theatre Embassy gaan over grote maatschappelijke thema’s, culturen in beweging of processen van verandering. We liepen vaak vooruit op de veranderingen die rondom het millenniumwisseling hebben plaatsgevonden. Juist doordat we buiten het centrum van de culturele macht werkten werden we geconfronteerd met de gevolgen van de globalisatie, versnelde klimaatsveranderingen, migratie en oorlog.

Als jonge theatermakers wilde we hierop reageren en bijdragen aan een wereld voor iedereen.
In de afgelopen 15 jaar hebben we ons gespecialiseerd in een aantal trajecten. Aan deze trajecten zijn diepgaande onderzoeken voorafgegaan. Door onze kennis en ervaring zijn we in staat in elke vorm en op elke locatie onze brandende thema’s vorm te geven in theaterstukken of theatrale installaties. Deze zijn bewust laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek waar ook ter wereld.
Hierin werden lokale artiesten intensief getraind in het vergroten van vaardigheden. Uitgezonden artiesten kregen internationale werkervaring. Het resultaat was een wederkerige ontwikkeling in de formule 1+1= 3.

Door projecten te ontwikkelen met een lokaal theater team in combinatie met innovatieve technieken van Nederlandse theatermakers bleef de betekenis dicht bij de lokale bevolking en bereikten zij een optimaal resultaat. Om onze werkwijze beter in kaart te brengen hebben we een model ontwikkeld die verder uitgewerkt is in de publicatie Desert/Desierto.

Stichting

Theatre Embassy is een stichting met een onbezoldigd bestuur. De stichting beheert het archief van de organisatie en het netwerk. De stichting heeft een ANBI-status, we zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het bestuur zitten:

Berith Danse – Voorzitter
Caroline van Leerdam – Penningmeester
Sterre Imming – Secretaris

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiën vindt u op de website.

KVK: 34148688
RSIN/ fiscaal nummer: 809948522

Foundation
Theatre Embassy is a Non Govermental Organisation. We have an unpaid board.
The foundation manages the archive of the organization and the network. The foundation has an ANBI status.


The board includes:
Berith Danse – Chairman
Sterre Imming – Treasurer
Caroline van Leerdam – Secretary


Chamber of Commerce: 34148688
Tax number: 809948522