Tierra-Espiritual

Eén van de vijf pijlers in de werkwijze van Theatre Embassy is het werken met inheemse theatervormen, rituelen en folklore.  Ze zijn de wortels van de hedendaagse dans, het hedendaags theater en performing arts. In een wereld van globalisering liggen deze inheemse vormen onder druk en dreigen in rap tempo te verdwijnen of  zijn overgeleverd aan de toeristenindustrie. Vele vormen van inheemse rituelen en gemeenschapsgebruiken vallen onder immaterieel erfgoed.

Tierra Espiritual of Spiritual World is een concept van werken, waarbij hedendaagse theatermakers bijdragen aan het versterken van  de capaciteiten van deze inheemse kunstenaars en hun expressie vormen. Het uitgangspunt is dat er een enorme diversiteit aan culturele expressie vormen bestaan. Deze kunnen elkaar beïnvloeden, versterken of zich scherper tegen elkaar afsteken: ze zijn complementair aan elkaar.

De werkwijze van Tierra Espiritual is ontwikkeld in een vierjarige project in Bolivia. Daar werd gezocht naar de juiste balans tussen uitwisseling, opbouw en kennisoverdracht. In die periode werden verschillende publicaties gemaakt en lezingen gegeven o.a. voor de Unesco in Nederland.

 

Web Site