Theatre Embassy is een internationale theater organisatie

Project: Power of Puppetry Assam India. 2008 Samen met theatergroep Badungduppa. Over vrijheid van expressie. Foto: Stijn de Corte

Theatre Embassy is een internationale theater organisatie

Voorstelling Zeeuwsslavernij Moment 2005. Op de Timmerwerf in Vlissingen over de Geschiedenis van Slavernij met Nederland en de Overzeese gebieden. Foto: Ruud Gort

Theatre Embassy is een internationale theater organisatie

Voorstelling Desierto Peru 2010. Een project over Duurzaamheid en Creëren vanuit leegte. Foto: Jesus Caceres

Theatre Embassy is een internationale theater organisatie

Voorstelling Crossroads Sudan 2012. Over het punt van ontmoeten en uitelkaar gaan. Werd gespeeld tegenover het punt waar de twee Nijlen samenkomen. Foto: Khalid Hamid

Theatre Embassy is een internationale theater organisatie

Voorstelling Theater Tea 2014 Keti Koti Festival Amsterdam. Een theatrale tafel met 1000 man publiek in het teken van Nederland Slavernij Verleden en Heden. Foto: Andrea Montenegro

Theatre Embassy is een internationale theater organisatie

Voorstelling over Verbinding en Uitsterven samen met Cooperacion Humor y Vida. Ecuador 2011 Foto: Andrea Montenegro

1
1

☞ Theatre Embassy

Internationale  theater organisatie we werken vanuit de missie en de visie op het gebied van kennisoverdracht, training en ontwikkeling van talent.

01Ontvangst_baquaquaversie2

De Theater Tentoonstellingen

January 16, 2015

ZEEUWS SLAVERNIJ MOMENT

Slavery Project

March 23, 2013

WERKWIJZE

Theatre Embassy heeft de jarenlange interculturele ervaring weten uit te werken in verschillende facetten. Hier volgt een uiteenzetting van onze opgebouwde werkwijze die in samenwerking tot stand kwam.

Missie

Theatre Embassy ziet een wereld voor zich waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende noodzakelijke factoren zijn voor integrale ontwikkeling van mens, samenleving en beschaving. In deze ideale wereld heeft de kunstenaar een centrale rol als aanjager van verandering en duurzame ontwikkeling. Theater geeft hiervoor een open podium en integreert diverse kunstvormen ongeacht cultuur of continent en ontroert een breed publiek.

Visie

Theatre Embassy streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wereld waarbij wij onze aandacht richten op culturele ontwikkeling en de uitdrukkingsvormen van de mens. Theatre Embassy gelooft dat de magie, de zeggingskracht, het historisch besef en het innovatieve vermogen van

PRINCIPES

De Theatre Embassy organisatie werkt vanuit zes principes en één tool.

Culturele ambassadeurs

Alexander Rinnooy Kan, professor Economie en Bedrijfskunde aan de UVA.

ANBI Status

De Theatre Embassy is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Op 21 juni opent de Ceuvel haar poorten en op 7 september organiseerde Theatre Embassy de opening van het Noorderparkfestival.

WERKGEBIEDEN

Onze projecten zijn multidisciplinair en bestaan uit vele facetten waarin iemand kan groeien als persoon en als vakman.

Awards

komt nog

Videos

kijk in onze videos en photo\’s galeries en geniete van .

ORGANISATIE

Theatre Embassy wordt op dit moment geleid door een coöperatie van drie personen en een bestuur.

Door onze unieke focus en inzet zijn we met recht een internationale culturele ontwikkelingsorganisatie die werkt op het niveau van het creëren van creatieve netwerkverbindingen.