Theatre Embassy Internationaal

Project: Power of Puppetry Assam India. 2008 Samen met theatergroep Badungduppa. Over vrijheid van expressie. Foto: Stijn de Corte

Theatre Embassy Internationaal

Voorstelling Zeeuwsslavernij Moment 2005. Op de Timmerwerf in Vlissingen over de Geschiedenis van Slavernij met Nederland en de Overzeese gebieden. Foto: Ruud Gort

Theatre Embassy Internationaal

Voorstelling Desierto Peru 2010. Een project over Duurzaamheid en Creëren vanuit leegte. Foto: Jesus Caceres

Theatre Embassy Internationaal

Voorstelling Crossroads Sudan 2012. Over het punt van ontmoeten en uitelkaar gaan. Werd gespeeld tegenover het punt waar de twee Nijlen samenkomen. Foto: Khalid Hamid

Theatre Embassy Internationaal

Voorstelling Theater Tea 2014 Keti Koti Festival Amsterdam. Een theatrale tafel met 1000 man publiek in het teken van Nederland Slavernij Verleden en Heden. Foto: Andrea Montenegro

Theatre Embassy Internationaal

Voorstelling over Verbinding en Uitsterven samen met Cooperacion Humor y Vida. Ecuador 2011 Foto: Andrea Montenegro

1
1
acador amsterdam

☞ Theatre Embassy

 Werkzaam op het gebied van kennisoverdracht, training en ontwikkeling van talent wereldwijd.

Amsterdam: De Swarte Bocht

Amsterdam: De Swarte Bocht

July 8, 2015

marron00

Slavernij Labyrint

July 8, 2015

SlavernijZeeland

Zeeuwsslavernijmoment

July 8, 2015

Amsterdam: De Swarte Bocht

Slavernij Moment Nu

Slavernij Moment Nu

Werkwijze

Theatre Embassy is gespecialiseerd in het werken met culturele organisaties en theatergroepen uit Niet- Westerse landen sinds 15 jaar. Onze werkwijze is gevormd door deze interculturele en interdisciplinaire samenwerkingen.

Missie

Theatre Embassy ziet een wereld voor zich waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende noodzakelijke factoren zijn voor integrale ontwikkeling van mens, samenleving en beschaving. In deze ideale wereld heeft de kunstenaar een centrale rol als aanjager van verandering en duurzame ontwikkeling. Theater geeft hiervoor een open podium en integreert diverse kunstvormen ongeacht cultuur of continent en ontroert een breed publiek.

Visie

Theatre Embassy streeft naar een duurzame ontwikkeling van de wereld waarbij wij onze aandacht richten op culturele ontwikkeling en de uitdrukkingsvormen van de mens. Theatre Embassy gelooft dat de magie, de zeggingskracht, het historisch besef en het innovatieve vermogen van theater  bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving en aan de beschaving van de wereld. Door de  universele taal van theater worden mensen verenigd in hun hoop, dromen en ideeën en krijgen zij nieuwe perspectieven aangeboden om naar de wereld te kijken. Dit draagt bij aan welzijn en levensgeluk.

Focus

Door onze unieke focus en inzet zijn we met recht een internationale culturele ontwikkelingsorganisatie die werkt op het niveau van het creëren van creatieve netwerkverbindingen.

Culturele ambassadeurs.

Alexander Rinnooy Kan, Senator 1e Kamer .

Jan Post, kennisambassadeur UVA & HvA Universiteit van Amsterdam,

Vice Voorzitter Pr Bernard Cultuurfonds

Leoni Jansen, Zangeres en Theaterartiest.

Karin Bloemen, Zangeres en Theatervedette.

Joop Mulder, Artistiek directeur Festival Oerol

ANBI Status

De Theatre Embassy is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI ).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Werkgebieden

Onze projecten zijn multi disciplinair en bestaan uit vele facetten waarin iemand kan groeien als persoon en vakman. Tegelijkertijd boekt de lokale organisatie vooruitgang. De samenwerkingen zijn intensief, juist door de complexiteit ontstaat er een synergie waardoor er op meerdere velden vooruitgang of verandering plaatsvind. Om deze inzichtelijk te maken hebben we ze uitelkaar gehaald. Als een theatergroep haar capaciteit wil versterken dan kan dat op het gebied van:

  1. Cultureel Management
  2. Educatief Theater
  3. Theater als Kunstvorm
  4. Rituele theatervormen
  5. Theater processies

Nieuws

Theatre Embassy is verhuisd naar de meeste bijzondere Broedplaats die de stad Amsterdam op dit moment kent: De Ceuvel ,

Videos

kijk naar onze films 

Organisatie

Theatre Embassy is een Stichting zonder winstoogmerk.

Actie voor Ecuador Doe mee met (H)eerlijke kerstpakketten